SolarProx

energia słoneczna

infokas
Idealna instalacja fotowoltaiczne dla Twojego domu

Dobrze zaplanuj swoją instalację elektryczną z paneli fotowoltaicznych dla własnych potrzeb,
aby obniżyć rachunki za prąd o 80%. NIe wydaj za dużo swoich pieniędzy, ale optymalnie!


Nie musisz mieć "dobrego dachu" swojego domu, aby optymalnie oszczędzać na rachunkach za prąd.

Nie musisz też mieć dobrego dachu, aby skorzystać z maksymalnej dotacji. Dowiedz się ile możesz zaoszczędzić.


Zobacz ile możesz zaoszczędzić


Dofinansowanie

Aktualnie funkcjonują trzy formy dofinansowania inwestycji w fotowoltaikę. Kliencie indywidualni mogą skorzystać z Program “Mój Prąd” lub z Programu “Czyste Powietrze”. Dla gospodarstw rolnych od lipca 2019 uruchomiony został program Agroenergia, w którym możliwe jest dofinansowanie inwestycji do 40% wartości.

Zgłoś się do nas! Nasi doradcy przeprowadzą przez cały proces inwestycji – od pomysłu, poprzez budowę instalacji, aż po załatwienie formalności z Zakładem Energetycznym i skompletowanie dokumentacji potrzebnej do uzyskania dotacji!

 

 

Program “Mój Prąd”

Do kogo jest skierowany
Instalacja jest już wykonana i podłączona do sieci elektroenergetycznej (m.in. posiadasz licznik dwukierunkowy).
Instalacja fotowoltaiczna jest o mocy 2-10 kW i jest przeznaczona na cele mieszkaniowe.
Wydatki poniosłeś od 23 lipca 2019 r. i instalacja nie została zakończona przed tą datą.
Twoja inwestycja nie jest rozbudową już istniejącej instalacji.

Co możesz zyskać:
Zwrot do 50% kosztów inwestycji, maksymalnie 5000 zł na instalację.
Dotacja jest zwolniona z podatku PIT.
Koszty inwestycji, które nie zostały pokryte wsparciem możesz odliczyć od podatku (ulga termomodernizacyjna).

 

 


Program “Czyste Powietrze”

Dla kogo:
Osoby fizyczne posiadające prawo własności lub będące współwłaścicielami budynku.
Prace modernizacyjne polegające m.in. na dociepleniu przegród zewnętrznych lub wewnętrznych budynku, wymianie/montażu okien i drzwi, lub montażu wentylacji z rekuperacją. Program umożliwia również zakup i montaż kolektorów słonecznych oraz mikroinstalacji fotowoltaicznej w formie pożyczki 2%.

Co możesz zyskać:
Maksymalny możliwy koszt, kwalifikujący się do dofinansowania, od którego liczona jest wysokość dotacji, to 53 tys. zł na budynek jednorodzinny lub wydzielony lokal mieszkalny z wyodrębnioną księgą wieczystą. Pozostała część kosztów kwalifikowanych może zostać sfinansowana pożyczką.
Kwota dotacji liczona jest w zależności od wysokości średniego miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym.
Minimalny koszt kwalifikowany w ramach jednego wniosku o dofinansowane to 7 tys. zł.

 

Program “Agroenergia”

Dla kogo:
Beneficjentami projektu są wyłącznie indywidualni rolnicy. Za rolnika uważa się osobę fizyczną, będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, dzierżawcą lub posiadaczem nieruchomości rolnych nieprzekraczających łącznej wartości powierzchni użytków 300 ha, która od co najmniej 5 lat prowadzi działalność rolniczą i zamieszkuje gminę, na której obszarze położona jest jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, prowadzonego osobiście przez przynajmniej 5 lat na tym terenie.

Co możesz zyskać:
Dofinansowanie 40% do instalacji paneli fotowoltaicznych. Maksymalna jednostkowa kwota inwestycji nie może przekroczyć 800 tys zł.
Pożyczka na preferencyjnych zasadach, którą można wziąć do 100 % wartości inwestycji, udzielana na okres nie dłuższy niż 15 lat. Kwota pożyczki może wynieść od 100 tyś zł do 2 mln zł