• Rozporzadzenie Ministra Finansów z 29.04.2019 r. w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujacych oraz zwrotu tych kwot przez podatnika (Dz.U. Poz. 820 z 2019 r.)
  • -> POBIERZ <-
  • Rozporzadzenie Ministra Finansów z 29.04.2019 r. w sprawie kas rejestrujacych (Dz.U. Poz. 816 z 2019 r.)
  • -> POBIERZ <-
  • Ustawa z 15.03.2019 o zmianie ustawy o podatku od towarów i uslug oraz ustawy - Prawo o miarach (Dz.U. Poz 675 z 2019 r.)
  • -> POBIERZ <-
  • Rozporzadzenie Minisra Finansów w sprawie zolnien z obowiazku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujacych (na lata 2019-2021)
  • -> POBIERZ <-
Copyright INFOKas 2011-2014